ข้อสอบ GAT1 มีนาคม 2556

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1)

คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

บทความที่ 1 – เด็กไทยกับไอที…เด็กล็อค

“ปัญหาเด็กในปี 2556 นี้ ขอเรียกว่าเด็กล็อค คือล็อคนิ้ว ล็อคตัวเอง และล็อคเวลา” รศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 การล็อคนิ้ว ล็อคตัวเอง ล็อคเวลา ก็คือการใช้เวลามากเกินควรกับไอที ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

จากผลวิจัยพบว่าเด็กและเยาวชนใช้ระบบไอทีเพื่อการเรียนรู้เพียงร้อยละ 20 ส่วนร้อยละ 80 ใช้เพื่อการบันเทิงและเกมส์ การล็อคทั้งตัวเองและเวลาเช่นนี้ย่อมเกิดผลเสียตามมาหลายประการ จากเวที “คุมเข้มเด็กเล่นเกมส์ : ลิดรอนสิทธิ หรือช่วยสร้างสรรค์” ในการประชุมคณะกรรมการการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(คจ.สช.) ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 สรุปว่าการที่เด็กจำนวนมากใช้เวลามากเกินควรกับไอที ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกิดผลด้านลบต่อพัฒนาการ และได้รับผลร้ายจากการรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านทางซอฟท์แวร์ เกมส์ เว็บไซต์

ที่ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย เพราะอยู่กับไอทีจนไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา อีกทั้งสายตาก็มักจะเสียไปด้วย เพราะวันๆจ้องอยู่ที่หน้าจอ นอกจากนี้สุขภาพจิตอาจแปรปรวนกลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กล่าวในที่ประชุม คจ.สช.ว่า สถิติของการติดเกมส์และมีพฤติกรรมรุนแรงจนต้องบำบัดรักษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

นอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว การล็อคตัวเองหรือล็อคเวลาจนไม่มีเวลาทำกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น เช่น การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆ ในสถานศึกษา หรือแม้แต่การพบปะพูดคุยสังสรรค์กับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง ย่อมทำให้เกิดผลลบต่อพัฒนาการของตัวเด็กเอง ซึ่งที่สำคัญคือ ทาให้ขาดทักษะทางสังคมและขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร

ปัจจุบันร้านเกมส์ที่เปิดให้บริการทั่วประเทศกว่า 30,000 ร้าน พอๆกับจำนวนสถานศึกษา ร้านเกมส์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่จำกัดเวลา ไม่มีการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ลามก เว็บไซต์ล่อลวง หรือเกมส์รุนแรงที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก ดังนั้นผลร้ายจากการรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามที่ คจ.สช. กล่าวข้างต้นก็คือ ถูกล่อลวงเพื่อกระทำทางเพศ ถูกล่อลวงเพื่อประสงค์ทรัพย์สิน และถูกล่อลวงเพื่อค้ามนุษย์

ทำไมเด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากจึงกลายเป็นเด็กล็อคจนเกิดผลเสียใหญ่หลวงเช่นนี้ ความคิดเห็นจากเวทีในการประชุม คจ.สช.กล่าวว่า ต้นตอที่สำคัญ ก็คือ ภาคธุรกิจร้านเกมส์เห็นเด็กเป็นเหยื่อ เด็กขาดพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสม และครอบครัวไม่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หรือไม่เข้าใจกระทั่งว่าปล่อยให้ลูกเล่นเกมส์จนติดและกลายเป็นเด็กล็อคนั้นส่งผลเสียอย่างไร

ที่ประชุม คจ.สช. เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยเร่งแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงเพื่อกระทำการทางเพศและการล่อลวงอื่นๆ ปรับปรุงกฎหมายด้านสื่อให้มีความทันสมัย ควบคุมเวลาและเนื้อหาการให้บริการไอทีทั้งในร้านอินเตอร์เน็ตและเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดอาการล็อคตัวเองและเวลา ยังป้องกันการถูกล่อลวงต่างๆดังกล่าว จัดหาพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งช่วยทำให้การล็อคตัวเองและล็อคเวลากับไอทีลดลง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือตัวเด็กและเยาวชนเอง โดยรู้จักผิดชอบชั่วดี และรับผิดชอบในการพัฒนาตนไปในทางที่ถูกที่ควร

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี
02 ขาดทักษะทางสังคม
03 ภาคธุรกิจร้านเกมส์เห็นเด็กเป็นเหยื่อ
04 ควบคุมเวลาและเนื้อหาการให้บริการไอที
05 จัดหาพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสม
06 ถูกล่อลวงเพื่อกระทาทางเพศ
07 ครอบครัวไม่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
08 ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย
09 ล็อคเวลา
10 ล็อคตัวเอง

บทความที่ 2 – พิษภัยของมลพิษ

ข่าวฮือฮาข่าวหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2556 คือประกาศขายวัด ดังภาพและคำบรรยายภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

“หลวงปู่พุทธอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ขึ้นป้าย ขนาดยาว 10 เมตร สูง 6 เมตรติดที่รั้ววัด ประกาศขายวัดในราคาถูก เนื่องจากทนกลิ่นเหม็นของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่อยู่ตรงข้ามวัดไม่ได้”

เรื่องมลพิษก่อปัญหาให้สังคมไทยมานาน และนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มลพิษมีหลายประเภทที่ทำพิษจนวัดทนไม่ได้ก็คือมลพิษทางอากาศหรืออากาศเสีย ซึ่งหมายถึงภาวะที่มีอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าปกติและเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม และทรัพย์ สารเจือปนดังกล่าวกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยกทม.เรียกว่า สารมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีหลายอย่างเช่น ฝุ่นละออง กลิ่น ควัน ละอองไอ ก๊าซหลายชนิด ฯลฯ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กรุงเทพฯและเมืองใหญ่หลายเมืองเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเข้าขั้นวิกฤติ รถยนต์และยานพาหนะต่างๆ ซึ่งเผาผลาญน้ำมันมากขึ้นจึงเป็นที่มาของก๊าซหลายชนิดที่เป็นสารมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมทั้งสารตะกั่ว กลิ่นท่อไอเสีย และฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอน

โรงงานประเภทต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายบริเวณชานเมือง นิคมอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ในแหล่งใกล้ชุมชนก็เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้อากาศเสีย เช่น โรงงานอาหารสัตว์ทำให้เกิดกลิ่นจนต้องประกาศขายวัด โรงงานปูนซิเมนต์ทำให้เกิดฝุ่นละออง โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นที่มาของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดควัน ฯลฯ

ผลกระทบที่เกิดจากสารมลพิษทางอากาศมีมากมาย ที่สำคัญได้แก่ อันตรายต่อมนุษย์ เช่น ป่วยเป็นโรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ หรือแม้แต่โรคมะเร็ง อันตรายต่อสัตว์โดยหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษปะปนอยู่หรือโดยกินหญ้าหรือพืชที่มีมลพิษทางอากาศตกสะสมอยู่ในปริมาณมาก และอันตรายต่อพืช เช่น ใบพืชสีจางลง ใบเหลือง ดอกกล้วยไม้เป็นรอยด่าง มีสีจางลงเป็นจุด นอกจากนี้ผลกระทบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ อันตรายต่อภาวะแวดล้อมจนบรรยากาศแปรปรวนไปทั่วโลก อุณหภูมิบรรยากาศโลกเฉลี่ยสูงขึ้น น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม เกิดลมพายุบ่อยและรุนแรงขึ้น ฯลฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2556 กรมคุมมลพิษจัดกิจกรรม D-day ประกาศว่าจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายมาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างจริงจัง ที่จริงกฎหมาย ประกาศ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับมลพิษมีอยู่หลายฉบับ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจะเป็นมาตรการสำคัญในการลดสารมลพิษในอากาศ รวมทั้งเป็นการป้องกันหรือลดอันตรายต่อ มนุษย์ สัตว์ พืช และอื่นๆ นอกจากนี้ก็ควรเร่งดาเนินการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และสร้างจิตสานึกที่ดีให้ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งก่อมลพิษด้วย

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 กลิ่น
12 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
13 การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
14 ผลกระทบ
15 ฝุ่นละออง
16 ยานพาหนะต่างๆ
17 โรงงานประเภทต่างๆ
18 สารมลพิษทางอากาศ
19 อันตรายต่อพืช
20 อันตรายต่อมนุษย์

เฉลย

บทความที่ 1 – เด็กไทยกับไอที…เด็กล็อค

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี 06F
02 ขาดทักษะทางสังคม 99H
03 ภาคธุรกิจร้านเกมส์เห็นเด็กเป็นเหยื่อ 09A 10A
04 ควบคุมเวลาและเนื้อหาการให้บริการไอที 06F 09F 10F
05 จัดหาพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสม 09F 10F
06 ถูกล่อลวงเพื่อกระทาทางเพศ 99H
07 ครอบครัวไม่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 09A 10A
08 ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย 99H
09 ล็อคเวลา 02A 06A 08A
10 ล็อคตัวเอง 02A 06A 08A

บทความที่ 2 – พิษภัยของมลพิษ

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 กลิ่น 99H
12 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 99H
13 การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 18F 19F 20F
14 ผลกระทบ 19D 20D
15 ฝุ่นละออง 99H
16 ยานพาหนะต่างๆ 11A 12A 15A
17 โรงงานประเภทต่างๆ 11A 12A 15A
18 สารมลพิษทางอากาศ 11D 12D 14A 15D
19 อันตรายต่อพืช 99H
20 อันตรายต่อมนุษย์ 99H

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress