ข้อสอบ GAT1 ตุลาคม 2553

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1)

คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

บทความที่ 1 – วัยรุ่นไทยทำลายสถิติเอเชีย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต่อที่ประชุมเวที “ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ” ครั้งที่ 6 เรื่อง “แม่วัยใสเรื่องใหญ่ต้องร่วมใจหาทางออก” ว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่า ค่าเฉลี่ยของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีทั่วโลกอยู่ที่ 65 ต่อ 1,000 คน ทวีปเอเชียอยู่ที่ 56 ต่อ 1,000 คน โดยประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในทวีปเอเชียคือ 70 ต่อ 1,000 คน

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีมากมาย ข้อมูลจากแหล่งต่างๆพบว่าปัญหาและผลกระทบที่ตามมามีหลายอย่าง เช่น ต้องหยุดการเรียน ติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆรวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หลายคนไปทำแท้งกับหมอเถื่อนจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมา เช่น ติดเชื้อโรคจนต้องตัดมดลูกทิ้ง ผู้ที่ตั้งครรภ์ต่อไปก็มักมีความผิดปกติได้แก่ ครรภ์เป็นพิษ (ความดันโลหิตสูง การทำงานของไตผิดปกติ และอาจมีอาการชักได้) คลอดก่อนกำหนด คลอดลำบากเพราะกระดูกเชิงกรานยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์จนต้องผ่าท้องคลอด อัตราตายของเด็กที่คลอดสูง มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด หรือมีปัญหารุนแรงถึงกับฆ่าตัวตาย

จากข้อมูลข้างต้นคงเห็นได้ชัดเจนว่าต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับปัญหานี้ที่สำคัญคือ ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และแนวทางป้องกันปัญหา

พบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีหลายประการ ที่สำคัญได้แก่ มีการศึกษาเล่าเรียนน้อยเนื่องจากครอบครัวยากจน ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและเรื่องการคุมกำเนิด ค่านิยมทางเพศเปลี่ยนไป ถือว่าการได้มีเพศสัมพันธ์เร็วเป็นเรื่องทันสมัย ดื่มเหล้าหรือสารเสพติด ทำให้ขาดสติและความยั้งคิดหรือถูกล่อลวงชักจูงได้ง่าย ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง ต้องการความรัก ทำให้ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ปัจจัยทั้ง 4-5 ประการนี้เองที่เป็นสาเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อรู้สาเหตุ เราก็สามารถกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาได้ด้วยวิธีการหลายๆอย่าง ที่สำคัญคือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแล ให้ความรักความอบอุ่น วางตัวให้ลูกรู้สึกสนิทสนม สามารถปรึกษาหารือปัญหาต่างๆได้ นอกจากนี้ทางบ้านและทางโรงเรียนจะต้องช่วยกันอบรมสั่งสอน ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ข้อควรระวังในการคบเพื่อนต่างเพศ ชี้ให้เห็นปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แนะนำให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และยาเสพติดต่างๆ เป็นต้น วิธีการต่างๆเหล่านี้จะช่วยป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงได้มาก

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการลดหรือเพิ่มปัญหาก็คือตัววัยรุ่นเอง ปัจจุบันวัยรุ่นไทยรับเอาวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เราขาดการคัดกรองสิ่งที่เรารับเข้ามาว่าดีหรือไม่อย่างไร เช่น เราละเลยวัฒนธรรมไทยเรื่องการรักนวลสงวนตัว หันไปตามอย่างวัยรุ่นอเมริกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน รับเอาแฟชั่นและกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์จากวัยรุ่นเกาหลีและญี่ปุ่น แต่สิ่งดีๆของเขาเรากลับไม่เอามาใช้ เช่น ความรับผิดชอบต่อตนเองของวัยรุ่นอเมริกันซึ่งจะต้องทำงานหาเงินเล่าเรียนเองหลังจบมัธยมปลาย ความขยันขันแข็งมุมานะพยายามของวัยรุ่นญี่ปุ่นเป็นต้น ดังนั้นจึงขอฝากข้อคิดในประเด็นนี้ไว้ให้วัยรุ่นไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้นำไปพิจารณาไตร่ตรอง

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่
02 ค่านิยมทางเพศเปลี่ยนไป
03 ดื่มเหล้าหรือเสพสารเสพติด
04 แนวทางป้องกันปัญหา
05 ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
06 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
07 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแล
08 สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับปัญหานี้
09 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
10 ให้ความรู้ทางเพศศึกษา

บทความที่ 2 – จุดอ่อนของคนไทย

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ดิฉันและเพื่อนๆอีก 4 คนนัดกันชวนคุณแม่มารับประทานและสังสรรค์กันที่บ้านดิฉัน ขณะที่คุณแม่ทั้งห้าคนนั่งดูละครทีวีเรื่องโปรด พวกลูกๆก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระต่อที่โต๊ะอาหาร พอหมดเรื่องคุยก็หันมาวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองว่ามีปัญหาไม่หยุดไม่หย่อน ลงท้ายก็มาโทษกันเองว่าเพราะคนไทยมีจุดอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้ เรื่องนี้คงติดอยู่ในหัวเพื่อนคนหนึ่ง วันรุ่งขึ้นจึงส่งบทความที่เอามาจาก internet มาให้ เป็นเรื่อง จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ ในมุมมองของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ (คุณวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานบริหารบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด เป็นเจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รวมทั้งมีบริษัทในเครืออมตะอีกหลายแห่ง) แม้จะมีบางประการที่ดิฉันไม่เห็นด้วยนัก แต่ก็ต้องเปิดใจกว้างรับฟังไว้เพื่อนำมาใคร่ครวญไตร่ตรองดูในภายหลัง

จุดอ่อนดังกล่าวได้แก่ รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก การศึกษายังไม่ทันสมัย มองอนาคตไม่เป็น ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง อิจฉาตาร้อน เอ็นจีโอบ้านเราค้านลูกเดียว ยังไม่พร้อมในเวทีโลก และสุดท้ายคือ คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น จุดอ่อนทั้ง 10 นี้ดิฉันของนำมาขยายความเพียงบางประการเท่าที่เนื้อที่จะอำนวย

ประการแรกคือ รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมากโดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม ลักษณะของจุดอ่อนข้อนี้ที่เห็นได้ชัดคือ มีสำนึกต่อสังคมส่วนรวมต่ำ และ มือใครยาวสาวได้สาวเอา หลายคนแสวงหาอำนาจเพื่อจะตักตวงผลประโยชน์ จนมีคำพูดว่าธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ลักษณะของจุดอ่อนทั้งสองอย่างดังกล่าวทำให้บ้านเมืองเราไม่เจริญเท่าที่ควร ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อยๆ

ประการต่อมาคือการศึกษายังไม่ทันสมัยซึ่งที่สำคัญคือเรื่องภาษา เป็นเหตุให้คนไทยขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ ประเทศอื่นๆรู้จักคนไทยน้อยมากเนื่องจากคนไทยขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่มั่นใจในตัวเอง การที่คนไทยมีโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติน้อยหรือไม่มี ทำให้บ้านเมืองเราไม่เจริญพอที่จะแข่งขันกับชาติอื่นๆในเวทีโลก

จุดอ่อนของคนไทยประการสุดท้ายที่ขอนำมาอธิบายในที่นี้คือ คนไทยมองอนาคตไม่เป็น โดยมีลักษณะเด่นเท่าที่สังเกตเห็นคือ คนไทยกว่าร้อยละ 70 ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต ทำงานกันแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยนักที่จะวางแผนให้ตัวเองอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ชอบพึ่งพาสิ่งงมงายและโชคชะตา พอใจทำงานแบบตำข้าวสารกรอกหม้อ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บ้านเมืองเราไม่เจริญเช่นกัน

ดิฉันมีความเห็นว่าคนเราถ้ารู้ตัวว่ามีจุดอ่อนอย่างไร ก็ย่อมหาทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนนั้นได้ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจหารายละเอียดเรื่องจุดอ่อนของคนไทย 10 ประการจาก internet มาอ่านเพิ่มเติม หากพบว่าเรายังมีจุดอ่อนอยู่ก็จะได้นำมาพิจารณาหาวิธีปรับปรุงพัฒนาตนเอง รวมทั้งนำไปอบรมสั่งสอนลูกหลานด้วย เพื่อจะได้แก้จุดอ่อนประการสุดท้ายที่คุณวิกรมว่าไว้คือ คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 การศึกษายังไม่ทันสมัย
12 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
13 ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ
14 จุดอ่อนของคนไทย
15 บ้านเมืองเราไม่เจริญ
16 มองอนาคตไม่เป็น
17 มีสำนึกต่อสังคมส่วนรวมต่ำ
18 มือใครยาวสาวได้สาวเอา
19 ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต
20 รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

เฉลย

บทความที่ 1 – วัยรุ่นไทยทำลายสถิติเอเชีย

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ 06A
02 ค่านิยมทางเพศเปลี่ยนไป 06A
03 ดื่มเหล้าหรือเสพสารเสพติด 06A
04 แนวทางป้องกันปัญหา 07D 09D 10D
05 ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 01D 02D 03D
06 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 99H
07 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแล 06F
08 สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับปัญหานี้ 04D 05D
09 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 06F
10 ให้ความรู้ทางเพศศึกษา 06F

บทความที่ 2 – จุดอ่อนของคนไทย

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 การศึกษายังไม่ทันสมัย 13A
12 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ 15A
13 ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ 15A
14 จุดอ่อนของคนไทย 11D 16D 20D
15 บ้านเมืองเราไม่เจริญ 99H
16 มองอนาคตไม่เป็น 12D 19D
17 มีสำนึกต่อสังคมส่วนรวมต่ำ 15A
18 มือใครยาวสาวได้สาวเอา 15A
19 ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต 15A
20 รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก 17D 18D

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress