ข้อสอบ GAT1 มีนาคม 2554

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1)

คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

บทความที่ 1 – ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ

ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2553 คลื่นความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกเริ่มบรรเทาเบาบางลงจนนักธุรกิจหลายคน รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์บางคนตั้งความหวังว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ซึ่งเป็นปีกระต่ายนําโชค การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่น แต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์อีกหลายคนกลับเห็นว่า เศรษฐกิจโลกจะยังคงเปราะบางและจะไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่นดังที่คาดการณ์ เพราะเกิดภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลก

Hans Timmer นักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลก กล่าวว่า สาเหตุที่ทําให้เกิดความไม่สมดุลของการฟื้นตัวดังกล่าว ก็คือสภาพการณ์ที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียเป็นไปอย่างเข้มแข็งในขณะที่เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา

ในขณะนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยายตัวเข้มแข็งและคึกคักเป็นอย่างมาก เช่น เศรษฐกิจของจีน และเศรษฐกิจของอินเดีย รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศในอาเซียนหลายประเทศ

หากเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อนาคตเศรษฐกิจโลกก็คงจะสดใส แต่ในขณะที่หลายประเทศในเอเชียกําลังก้าวไปในทางบวก เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา ซึ่งเกิดจากภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา และวิกฤตการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ รวมทั้งวิกฤตการณ์ด้านหนี้สินในประเทศไอร์แลนด์หลังจากไอร์แลนด์มีวิกฤตการณ์ด้านหนี้สิน จนกลายเป็นประเทศที่สองต่อจากกรีซในเขตใช้เงินยูโรที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ในการกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจประเทศอื่นๆในยุโรปที่มีหนี้สินล้นพ้นก็มีท่าทางว่าจะล่มเช่นกันอย่างโปรตุเกสและสเปน

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงติดต่อถึงกัน ทําให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เริ่มเห็นพ้องกันมากขึ้นจนเป็นข้อสรุปก่อนย่างเข้าปีกระต่ายว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะไม่ราบรื่นดังที่ตั้งความหวังไว้เพราะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวหรือขยายตัวไม่เท่าเทียมกัน

สำหรับประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังดีขึ้นอย่างช้าๆ หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมือง ก็คงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทีท่าว่าจะไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่น เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยขึ้นอยู่กับการส่งออกสินค้าในสัดส่วนค่อนข้างสูง ถ้าเศรษฐกิจโลกมีปัญหา เราก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นทั้งภาครัฐ เอกชน นักการเมือง และประชาชนทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไร ก็ต้องระวังอย่าให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายดังที่ผ่านมาอันเป็นปัจจัยภายในที่มีผลลบอย่างรุนแรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของบ้านเรา จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับศึกภายนอกแต่เพียงด้านเดียว

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่น
02 ภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน
03 ภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา
04 วิกฤตการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ
05 เศรษฐกิจของจีน
06 เศรษฐกิจของอินเดีย
07 เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา
08 เศรษฐกิจประเทศในอาเซียน
09 เศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยายตัวเข้มแข็ง
10 ไอร์แลนด์มีวิกฤตการณ์ด้านหนี้สิน

บทความที่ 2 – ใกล้สิ้นปีเสือ เสือใกล้จะสูญพันธุ์

ช่วงปลายปีเสือ ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีการประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือ (International Tiger Conservation Forum) ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ด้วยความเป็นห่วงว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์จนรุ่นลูกรุ่นหลานอาจไม่มีโอกาสเห็นเสือตัวจริง ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ากล่าวว่าขณะนี้จำนวนเสือในโลกลดลงมากจนเหลือแค่ 3,200 ตัว เมื่อเทียบกับศตวรรษที่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ 100,000 ตัว ที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือดังกล่าว ประกอบด้วย ประเทศรัสเซีย จีน อินเดีย บังคลาเทศ ภูฐาน เนปาล และประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวม 13 ประเทศซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศที่มีเสืออาศัยอยู่ในป่า ผลที่ได้จากการประชุมก็คือ มาตรการเพิ่มจำนวนเสือ

ในปัจจุบันอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมาก อวัยวะเหล่านี้ได้แก่ กระดูกและเล็บเสือ ซึ่งนำไปใช้ปรุงยารักษาโรคหลายอย่าง เช่น ข้ออักเสบ กะโหลกและหนังเสือใช้เป็นเครื่องประดับบ้าน เนื้อและอวัยวะเพศเสือใช้เป็นอาหารและยาบำรุงกำลัง เขี้ยวเสือใช้ทำเครื่องรางของขลัง เป็นต้น จึงมีการลักลอบล่าเสือจากป่าเพื่อนำไปขายในตลาดมืด โดยชำแหละแยกขายเป็นชิ้นส่วนหรือแม้แต่ขายทั้งตัวก็มี มีข้อมูลว่าในตลาดมืดแถบเอเชียใต้ เสือตัวหนึ่งขายได้ราคาถึงหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐอเมริกา การปราบปรามการลักลอบล่าและค้าเสือรวมทั้งสัตว์ป่าอื่นๆไม่ค่อยได้ผล เพราะกำลังคนและงบประมาณในการดูแลรักษาผืนป่าและการกวดขันจับกุมการลักลอบล่าสัตว์มีไม่เพียงพอ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับตลาดมืดก็ไม่มีความเข้มแข็งจริงจัง คณะทำงานที่ทำการศึกษาเรื่องนี้รายงานผลการสำรวจว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เสือถูกฆ่าไปมากกว่า 1,000 ตัวในแถบเอเชีย ส่วนใหญ่คือประเทศอินโดนีเซีย ไทยและเวียดนาม ส่วนตลาดมืดแหล่งใหญ่อยู่บริเวณชายแดนพม่ากับจีนและอินเดีย ชายแดนไทยกับมาเลเซีย และชายแดนรัสเซียกับจีน

การที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมาก เพื่อนำไปบริโภคเป็นอาหาร ใช้ทำยา ทำเครื่องประดับ และใช้ประโยชน์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี่เอง ที่เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์ นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การบุกรุกผืนป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน ทำถนนหนทาง ทำเขื่อนกักเก็บน้ำ ตลอดจนทำเหมืองแร่และการทำประโยชน์อื่นๆ

จากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา มาตรการเพิ่มจำนวนเสือซึ่งเป็นผลจากการประชุมดังกล่าวข้างต้นจึงประกอบด้วยข้อปฏิบัติหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศที่มีเสืออาศัยอยู่ การปราบปรามตลาดมืดค้าเสืออย่างจริงจัง การบังคับใช้กฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์สงวนอย่างเข้มข้น การจัดตั้งองค์กรนานาชาติเพื่อติดตามดูแลการกระทำผิดกฎหมายและประสานงานให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และเพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ธนาคารโลกและกองทุน Worldwide Fund for Nature จึงให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินในระยะแรกนี้รวม 180 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

เมื่อเห็นความเอาจริงเอาจังของผู้นำ 13 ประเทศที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนการสนับสนุนด้านการเงินขององค์กรระดับโลก จึงเป็นที่น่ามั่นใจได้ว่ามาตรการเพิ่มจำนวนเสือจะช่วยยับยั้งปัญหาที่กลัวกันว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิผล และอาจเป็นไปตามความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ไปร่วมประชุมว่า อีก 5 ปีจำนวนเสือในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 กระดูกและเล็บเสือ
12 การปราบปรามตลาดมืดค้าเสือ
13 การเพิ่มพื้นที่ป่า
14 ที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือ
15 เนื้อและอวัยวะเพศเสือ
16 ประเทศไทย
17 ประเทศรัสเซีย
18 มาตรการเพิ่มจำนวนเสือ
19 เสือใกล้จะสูญพันธุ์
20 อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมาก

เฉลย

บทความที่ 1 – ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่น 99H
02 ภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน 01F
03 ภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา 07A
04 วิกฤตการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ 07A
05 เศรษฐกิจของจีน 99H
06 เศรษฐกิจของอินเดีย 99H
07 เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา 02A
08 เศรษฐกิจประเทศในอาเซียน 99H
09 เศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยายตัวเข้มแข็ง 02A 05D 06D 08D
10 ไอร์แลนด์มีวิกฤตการณ์ด้านหนี้สิน 07A

บทความที่ 2 – ใกล้สิ้นปีเสือ เสือใกล้จะสูญพันธุ์

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 กระดูกและเล็บเสือ 99H
12 การปราบปรามตลาดมืดค้าเสือ 99H
13 การเพิ่มพื้นที่ป่า 99H
14 ที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือ 16D 17D 18A
15 เนื้อและอวัยวะเพศเสือ 99H
16 ประเทศไทย 99H
17 ประเทศรัสเซีย 99H
18 มาตรการเพิ่มจำนวนเสือ 12D 13D 19F
19 เสือใกล้จะสูญพันธุ์ 99H
20 อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมาก 11D 15D 19A

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress