ข้อสอบ GAT1 มีนาคม 2552

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1)

คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

บทความที่ 1 – สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นกำเนิดได้อย่างไร

ธรรมชาติมีปรากฏการณ์ที่สร้างความพิศวงงงงวยให้แก่มนุษย์มากมายหลายประการ หนึ่งในนั้นที่ทำให้ศาสตราจารย์ชีววิทยา Kenneth Lohmann แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา รู้สึกทึ่งเป็นอย่างยิ่งก็คือเต่าทะเล ท่านกล่าวกับนักข่าว Voice of America ว่า “เมื่อลูกเต่าทะเลออกมาจากไข่ ก็คลานลงทะเล ท่องเที่ยวหากินไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมันไม่เคยรู้จักมาก่อน และพอถึงเวลาวางไข่ขยายพันธุ์ก็สามารถว่ายน้ำกลับมายังชายฝั่งทะเลถิ่นกำเนิดได้อย่างถูกต้อง มันทำได้อย่างไร? …มันมีเครื่องมือหรือญาณวิเศษอันใดช่วยนำทางมันกลับบ้าน”

นอกจากเต่าทะเล ยังมีสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมอยู่อีกหลายอย่าง เช่น ฝูงวัวในทวีปแอฟริกา ปลาแซลมอน และนกบางชนิด มีนกนางแอ่น นกเป็ดน้ำ นกพิราบสื่อสาร เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายจากถิ่นฐานเดิมไปยังแหล่งต่างๆที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์หรือสถานที่ที่มีภูมิอากาศเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต และเมื่อถึงฤดูกาลที่เอื้ออำนวยหรือถึงระยะเวลาที่จะขยายพันธุ์ก็จะเดินทางกลับมายังถิ่นเดิม มันทำได้อย่างไร? ทำไมจึงไม่หลงทาง?

นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า สัตว์เหล่านี้อาศัยเครื่องช่วยหลายอย่างแตกต่างกัน เช่น ใช้ตำแหน่งดวงอาทิตย์ ภูมิประเทศ กระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นในมหาสมุทร เสียงคลื่นความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยิน ประสาทสัมผัสทางจมูก เช่น กลิ่นฝน ตลอดจนสนามแม่เหล็กโลก ทั้งนี้สัตว์บางชนิดอาจอาศัยเครื่องช่วยหลายๆอย่างประกอบกัน

ในบรรดาสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมนี้ ศาสตราจารย์ Lohmann สนใจเต่าทะเลและปลาแซลมอนเป็นพิเศษ เพราะในมหาสมุทรที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่คงยากที่จะหาสิ่งใดเป็นที่สังเกตสำหรับการเดินทางกลับบ้าน หลังจากได้ศึกษาเรื่องนี้อยู่นาน ก็ได้เสนอทฤษฎีเบื้องต้นโดยตั้งเป็นสมมุติฐานว่า เต่าทะเล ปลาแซลมอน นกนางแอ่น และนกเป็ดน้ำ ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษอยู่สองประการ ประการแรกคือ มี particle ของสารแม่แหล็กในสมอง ซึ่งสามารถปรับตัวตามแนวเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกได้คล้ายกับเข็มทิศ particle นี้จึงทำให้สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลกได้ และสามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่ได้ ส่วนคุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือ มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น ช่วยให้มองเห็นสนามแม่เหล็กโลกหรือเห็นแสงที่มีลักษณะสีสันต่างกันตามอิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลก กระบวนการเคมีพิเศษนี้จึงทำให้สามารถรับสัมผัสและแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่ได้เช่นกัน

เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณต่างๆ ของพื้นโลกมีความแตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสมองของสัตว์เหล่านี้สามารถบันทึกและจดจำลักษณะของสนามแม่เหล็กในถิ่นเดิมซึ่งเป็นแหล่งที่เกิดของมันไว้ในสมองได้ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเดินทางอพยพกลับถิ่นเดิม จึงใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นเข็มทิศ บอกทิศทางและตำแหน่งแห่งที่ได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาสตราจารย์ Lohmann จึงตั้งทฤษฎีในเชิงสมมุติฐานว่า คุณสมบัติของปลาแซลมอน เต่าทะเล นกนางแอ่น และนกเป็ดน้ำทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น ทำให้สามารถรับสัมผัสและแยกความแตกต่างของสนามแม่เหล็กโลกในอาณาบริเวณต่างๆ ได้ และด้วยความสามารถทั้งสองประการนี่เองที่ทำให้สัตว์เหล่านี้สามารถเดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 เดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง
02 เต่าทะเล
03 นกนางแอ่น
04 นกเป็ดน้ำ
05 ปลาแซลมอน
06 มี particle ของสารแม่เหล็กในสมอง
07 มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น
08 สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นฐานเดิม
09 สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่
10 สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลก

บทความที่ 2 – อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย

ครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2551 ถือเป็นปีทองของสินค้าเกษตรของไทย ราคาข้าวสูงขึ้นจนชาวนาเร่งปลูกข้าวกันเป็นการใหญ่ ส่วนชาวไร่ต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะราคาข้าวโพดสูงขึ้น รวมทั้งมันสำปะหลังและผลผลิตทางการเกษตรประเภทอื่น เช่น ยางพารา แต่พอย่างเข้าช่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าเหล่านี้กลับลดลงเรื่อยๆจนเกษตรกร ทั้งชาวนาและชาวไร่ ต้องออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ ปัจจัยอะไรช่วยให้ราคาสินค้าเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นในระยะแรก และเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีใหม่ 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่เสนอบทวิเคราะห์บทนี้

คงจำกันได้ว่าในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551 ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับสูงสุดคือ 147 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นแทบทุกประเภทรวมทั้งต้นทุนการผลิตสินค้าจำพวกอาหาร นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างคาดเดาไม่ถูกว่าจะไปหยุดที่จุดใด ยังเป็นเหตุให้เกิดการปลูกพืชทดแทนน้ำมันกันเป็นการใหญ่ รวมทั้งเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนพลังงานจากน้ำมัน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

การปลูกพืชทดแทนน้ำมันที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้ เช่น แอลกอฮอล์ ไบโอดีเซล ทำให้พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการกักตุนอาหาร เพราะประเทศที่เน้นการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและประเทศในตะวันออกกลางผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายมีความวิตกว่าในอนาคตโลกจะขาดแคลนอาหาร

จากที่กล่าวมาข้างต้นคงเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าอาหาร ทั้งราคาข้าว ข้าวโพด และราคามันสำปะหลังสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็คือการที่ผลผลิตอาหารลดลงเพราะหันไปใช้พื้นที่ปลูกพืชทดแทนน้ำมัน รวมทั้งการกักตุนอาหาร และการที่ต้นทุนการผลิตสินค้าจากน้ำมันแพงดังกล่าวข้างต้น ราคาสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หวังกันว่าอนาคตเกษตรกรไทยกำลังสดใส และชาวนาชาวไร่จะเริ่มลืมตาอ้าปากได้

แต่แล้วความหวังที่วาดไว้ก็เริ่มจางหายไปเมื่อปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯเริ่มพ่นพิษ สถาบันการเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯประสบความหายนะถึงขั้นล้มละลาย ในเดือนกันยายนรัฐบาลสหรัฐต้องเข้าควบคุมกิจการของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ของสหรัฐ 2 บริษัทคือ Fannie Mae และ Freddie Mac เนื่องจากปัญหาการขาดทุนในตลาดสินเชื่อ การเข้าช่วยเหลือสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่งนี้คือสัญญาณของวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ในตลาดสินเชื่อของสหรัฐ ซึ่งต่อมาได้ส่งผลสะเทือนต่อตลาดการเงินโลกอย่างรุนแรง เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเรื่อยๆจนถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย

ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งเกิดจากปัญหาหนี้เสียดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว จากที่เคยขึ้นไปสูงสุดกว่าบาร์เรลละ 147 เหรียญสหรัฐฯลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นเหตุให้ราคาข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลังลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทยในปี 2552 นี้ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้คาดการณ์ไว้ว่า ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลดถดถอยจะกระทบกับภาคการเกษตรของไทยในปี 2552 อย่างแน่นอน แต่เนื่องจากสินค้าเกษตรและอาหารยังมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจไม่สาหัสเหมือนภาคอุตสาหกรรม

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 การกักตุนอาหาร
12 ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น
13 ปลูกพืชทดแทนน้ำมัน
14 ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ
15 พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง
16 ราคาข้าวโพดสูงขึ้น
17 ราคาข้าวสูงขึ้น
18 ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
19 ราคามันสำปะหลังสูงขึ้น
20 เศรษฐกิจโลกถดถอย

เฉลย

บทความที่ 1 – สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นกำเนิดได้อย่างไร

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 เดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง 99H
02 เต่าทะเล 06D 07D
03 นกนางแอ่น 06D 07D
04 นกเป็ดน้ำ 06D 07D
05 ปลาแซลมอน 06D 07D
06 มี particle ของสารแม่เหล็กในสมอง 09A 10A
07 มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น 09A 10A
08 สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นฐานเดิม 02D 03D 04D 05D
09 สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่ 01A
10 สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลก 01A

บทความที่ 2 – อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 การกักตุนอาหาร 16A 17A 19A
12 ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น 16A 17A 19A
13 ปลูกพืชทดแทนน้ำมัน 15A
14 ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ 20A
15 พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง 11A 16A 17A 19A
16 ราคาข้าวโพดสูงขึ้น 99H
17 ราคาข้าวสูงขึ้น 99H
18 ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 12A 13A
19 ราคามันสำปะหลังสูงขึ้น 99H
20 เศรษฐกิจโลกถดถอย 16F 17F 18F 19F

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress