ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2558

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

 1. สำนวนใดบอกเจตนาแนะให้ทำ
  1. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
  2. งมเข็มในมหาสมุทร
  3. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
  4. ชักนํ้าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
  5. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
 2. ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง
  1. หัวหน้าเพิ่งออกจากโรงพยาบาล เมื่อเช้าเกิดผีซํ้าดํ้าพลอยเดินสะดุดแผ่นหินหน้าสำนักงาน หกล้มเข่าแตก
  2. พนักงานแผนกนี้ชำนาญงานทุกคน คุณไม่ต้องให้เขามาเข้าอบรมหรอก เขาจะหาว่าคุณสอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า
  3. เมื่อไหร่งานจะเสร็จ มัวแต่พายเรือคนละทีอยู่นั่นแหละ สามัคคีกันหน่อยนะ
  4. บ้านหลังนี้ดูดีเพราะฉันค่อยๆสร้างค่อยๆแต่งมาหลายปีแบบช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม
  5. ช่วงนี้ดาราสาวคนนั้นเป็นที่นิยมมาก ทั้งงานละคร งานถ่ายโฆษณาสินค้าก็รับหมด เรียกว่าน้ำขี้นให้รีบตัก
 3. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นภาษาทางการ
  ๑) สหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศที่ใครๆรู้กันดีว่ามีงูขนาดใหญ่และงูพิษมากมายที่สุด / ๒) งูขนาดใหญ่จะจัดการกับเหยื่อด้วยการรัดแน่นจนหายใจไม่ออก ส่วนงูพิษจะกัดและปล่อยพิษเข้าไปในตัวเหยื่อ / ๓) พิษงูจะวิ่งตรงเข้าสู่กระแสเลือด ถ้าไปหาหมอไม่ทันก็อาจถึงตายได้ / ๔) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ มีชาวเมียนมาร์ถูกงูพิษกัด ๗,๘๐๐ คน และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตร้อยละ ๔ / ๕) เมียนมาร์จึงติดอันดับ ๒ ใน ๓ ประเทศที่มีสถิติคนตายจากการถูกงูกัดมากมายที่สุดในโลก

  1. ส่วนที่ ๑
  2. ส่วนที่ ๒
  3. ส่วนที่ ๓
  4. ส่วนที่ ๔
  5. ส่วนที่ ๕
 4. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ระดับภาษาต่างกับส่วนอื่น
  ๑) ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์นํ้าหลายชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ / ๒) การประมงได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาสินสมุทรแคระไบคัลเลอร์ที่มีสีและลวดลายสวยงาม / ๓) ลำตัวมีสีนํ้าเงินเข้มและเหลืองเข้มสีละครื่งตัว ขนาดโตเต็มที่ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร / ๔) ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดก็ไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่ ตกอยู่ราวๆ ๑๕๐-๓๐๐ บาทต่อตัว / ๕) ปลาชนิดนี้มีผู้นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและนำไปจัดแสดงตามสถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าสาธารณะ

  1. ส่วนที่ ๑
  2. ส่วนที่ ๒
  3. ส่วนที่ ๓
  4. ส่วนที่ ๔
  5. ส่วนที่ ๕
 5. ข้อใดไม่มีเจตนาแนะให้ทำ
  1. เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
  2. เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
  3. เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
  4. รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีของเด็กไทย
  5. เด็กประพฤติดีและศึกษาดีทำให้มีอนาคตแจ่มใส
 6. คำในข้อใดใช้ได้มากกว่า ๑ ความหมายทุกคำ
  1. หางแถว  เรือพ่วง  พลขับ
  2. คลายปม  แม่ยก  ตัดเชือก
  3. ยื่นมือ  ปักหลัก  หุ่นยนต์
  4. หน้ามืด  ลูกไก่  ท้องร่วง
  5. ทิ้งทวน  ไอเสีย  ขีดเส้น
 7. ข้อใดมีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากที่สุด
  1. แป้นพิมพ์และเม้าส์ควรวางบนลิ้นชักโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาให้ใช้สะดวก ไม่ต้องยกมือขึ้นมาบนโต๊ะ
  2. การรักษาตาด้วยวิธีฉายแสงเลเซอร์ ส่วนใหญ่เป็นการรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคต้อหิน
  3. ข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะข้าวให้แป้งหรือคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กากเส้นใยอาหาร วิตามินบีรวม
  4. ไตทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลของเกลือแร่ต่างๆในเลือด เช่น แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และสร้างฮอร์โมนที่สำคัญต่อร่างกาย
  5. บุคคลทั่วไปสามารถอ่านข้อความที่เขียนไว้ในทวิตเตอร์ได้ แต่ถ้าจะส่งข้อความใดๆต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลและรหัสผ่าน
 8. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
  2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
  3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  4. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปประทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ
  5. พุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 9. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
  ในแต่ละปีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากถึงหลายพันตัน ก๊าซนี้จะทำลายสภาพภูมิอากาศของโลก นักเคมีได้คิดค้นหาวัตถุที่จะสามารถกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

  1. สนับสนุน  สรุป  สรุป
  2. สนับสนุน  สนับสนุน  สรุป
  3. สนับสนุน  สรุป  สนับสนุน
  4. สรุป  สรุป  สนับสนุน
  5. สรุป  สนับสนุน  สรุป
 10. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการใช้เหตุผล
  ๑) วิธีการเก็บรักษาสมุนไพรให้คงคุณภาพได้นานหลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้วสำคัญมาก / ๒) สมุนไพรที่เก็บมาแล้วจะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อน / ๓) สมุนไพรบางชนิดจำเป็นต้องอบให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิต่ำ / ๔) การอบแห้งช่วยระงับและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและรา / ๕) แสงและความชื้นอาจทำลายสารที่อยู่ในสมุนไพรได้ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ถูกแสง

  1. ส่วนที่ ๑
  2. ส่วนที่ ๒
  3. ส่วนที่ ๓
  4. ส่วนที่ ๔
  5. ส่วนที่ ๕
 11. การแสดงเหตุผลในข้อใดต่างกับข้ออื่น
  1. พิกุลเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับละมุดฝรั่งและละมุดสีดา ผลมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายแหลมคล้ายกัน
  2. สมัยก่อนเชื่อว่าพิกุลเป็นต้นไม้ที่ปลูกในวัด คนไทยส่วนหนี่งไม่นิยมปลูกต้นพิกุลตามบ้าน
  3. ปัจจุบันความเชื่อเรื่องพิกุลเป็นต้นไม้วัดน้อยลงแล้ว มีการปลูกพิกุลเป็นไม้ประดับตามบ้านด้วย
  4. คนไทยสมัยก่อนมักเก็บดอกพิกุลมาร้อยเป็นพวงมาลัย กลิ่นดอกพิกุลหอมมาก และหอมทนแม้เมื่อดอกแห้งแล้ว
  5. พิกุลมีกลีบดอกเล็ก สีขาวนวล กลีบดอกเรียงตัวกันดูละเอียดอ่อนงดงาม มีผู้นำไปใช้เป็นลายผ้าและลายเครื่องจักสาน
 12. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ
  ๑) การออกกำลังกายมี ๒ แบบ คือ แบบนักกีฬาและแบบคนทั่วไป / ๒) การออกกำลังกายต้องคำนึงถึงประเภท รวมทั้งและอายุและปัจจัยอื่นๆ / ๓) หากออกกำลังกายหนักไปจะทำให้หัวใจทำงานหนัก / ๔) สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน อาจทำให้เกิดอันตรายไต้ / ๕) การออก กำลังกายเป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและเพิ่มภูมิคุ้มกัน

  1. ส่วนที่ ๑
  2. ส่วนที่ ๒
  3. ส่วนที่ ๓
  4. ส่วนที่ ๔
  5. ส่วนที่ ๕
 13. ข้อใดมีการแสดงทรรศนะ
  1. ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลธรรมชาติเพื่อลดปัญหาลิ่งแวดล้อม
  2. เรื่องของดินฟ้าอากาศและสภาพแวดล้อมเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์และโลก
  3. มีข้อมูลว่าทุกวันนี้มนุษย์ละเลยการดูแลธรรมชาติรอบตัว
  4. สาเหตุหลายประการที่ทำให้โลกร้อนขึ้นๆ คือ เรื่องการเผาป่า เผาขยะ
  5. มีการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากมากเกินไป รวมถึงการทำลายป่าไม้ด้วย
 14. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
  การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนับว่าเป็นพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยของชาวบ้าน การจัดระเบียบเพื่อให้ได้ผู้แทนที่มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ แต่การให้งดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่หมดวาระเป็นการชั่วคราวและใช้วิธีสรรหาแทน ยังไม่ทำให้วางใจได้ว่าจะได้บุคคลที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการสรรหาข้าราชการมาเป็นผู้แทนท้องถิ่น อาจทำให้มีข้อครหาได้ว่าต้องการให้ข้าราชการเป็นใหญ่แทนประชาชน

  1. การให้งดเลือกตั้งสภาห้องถิ่นมีผลเสียหรือไม่
  2. ข้าราชการเป็นบุคคลที่มีอำนาจเหนือประชาชนจริงหรือ
  3. ระบบสรรหาผู้แทนท้องถิ่นทำลายประชาธิปไตยหรือไม่
  4. การสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นวิธีที่เหมาะสมหรือไม่
  5. การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้สมาชิกที่ไม่มีคุณภาพจริงหรือ
 15. ข้อใดไม่ได้สนับสนุนประเด็นการโต้แย้ง “ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าแก้ไขได้จริงหรือ”
  1. เพื่มหน่วยงานปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
  2. มีแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  3. ชี้ให้เห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้
  4. ปฏิรูประบบการพิทักษ์ป่าไม้และฟื้นฟูดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน
  5. หยุดยั้งการทำลายป่าไม้และทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกภายใน ๑ ปี
 16. ข้อใดมีการโน้มน้าวใจ
  1. มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม
  2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงผ้าไหมทอมือลายโบราณที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน
  3. นิทานปรัมปราที่กล่าวถึงคนฉลาดแกมโกงปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นทุกภาคของไทย
  4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๕๗
  5. ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนของเยาวชนโดยบอกรับเป็นสมาชิกวารสารให้แก่ห้องสมุดในชนบท
 17. ข้อใดเรียงลำดับความต่อไปนี้ได้ถูกต้อง
  1. ต่อมาใช้พลายเข้าขนาบ ๒ ข้าง บังคับให้ช้างป่าเข้าซองไปในเพนียดเล็ก
  2. เพนียดใหญ่อยู่ชั้นนอกทำด้วยซุงต้นใหญ่ๆ เรียกว่า เสาตะลุง
  3. การคล้องช้างจะมีช้างพังเป็นช้างต่อล่อให้ช้างป่าติดตามเข้าไปในเพนียดใหญ่
  4. เพนียดหมายถึง วงล้อมทำเป็นคอกสำหรับช้าง มี ๒ ชั้น คือ เพนียดใหญ่และเพนียดเล็ก
  5. ปักห่างกันประมาณ ๑ คืบ เรียงรายไปโดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1. ๒-๓-๕-๔-๑
  2. ๔-๒-๕-๓-๑
  3. ๓-๑-๒-๕-๔
  4. ๒-๑-๓-๔-๕
  5. ๔-๓-๕-๑-๒
 18. เมื่อเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องแล้ว ข้อใดเป็นลำดับที่ ๓
  1. แผ่นยางนี้เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายโฟม มีคุณสมบัติในการดูดซับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ทุกครั้งที่มีข่าวว่ามีนํ้ามันรั่วไหลออกมาในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกคนตระหนักดีว่าเป็นปัญหาร้ายแรงต่อชีวิตในโลก
  3. นอกจากนี้นํ้ามันที่ดูดซับไว้ได้ ยังสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีก
  4. เมื่อนำมาดูดซับนํ้ามัน แผ่นยางนี้จะอุ้มนํ้ามันไว้จนอิ่มตัว และไม่ปล่อยให้ไหลกลับออกมา
  5. นักวิจัยจึงพยายามแก้ปัญหาโดยใช้แผ่นยางธรรมชาติมาทดลอง
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๓
  4. ข้อ ๔
  5. ข้อ ๕
 19. ข้อความต่อไปนี้ควรเป็นส่วนใดของเรียงความเรื่อง “พ่อของแผ่นดิน”
  พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง และทรงเป็นพ่อผู้ประเสริฐอย่างหาที่เปรียบมิได้ของอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง

  1. ความนำ
  2. โครงเรื่อง
  3. เนื้อเรื่อง
  4. ส่วนขยายเนื้อเรื่อง
  5. ความลงท้าย
 20. ข้อใดมีคำที่สะกดผิด
  1. ผลงานวิจัยของเขามีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์อย่างเอนกอนันต์
  2. คุณปู่ของเขากับคุณตาของเราเป็นมิตรผู้มีอุปการคุณต่อกันมาตั้งแต่วัยเยาว์
  3. ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์และคดีเป็นที่สิ้นสุด
  4. ดาราภาพยนตร์ร่วมมือกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม
  5. บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อสดุดีและเป็นอุทาหรณ์แห่งการรักษาเกียรติศักดิ์ของบรรพบุรุษ
 21. ข้อใดใช้คำถูกความหมาย
  1. โรงพยาบาลนี้มีบริการตรวจสอบภาวะข้อเข่าเสื่อม
  2. หน่วยกู้ภัยต้องงัดแงะประตูห้องเข้าไปช่วยผู้ที่ติดอยู่ภายใน
  3. ภาพเครื่องบินสูญหายไปจากจอเรดาร์เวลาประมาณ ๙.๐๐ น.
  4. แนวปะการังฟอกขาวสามารถฟื้นตัวได้เร็วเพราะไม่มีสาหร่ายปกคลุม
  5. สหกรณ์การเกษตรมีมติให้ปรับปรุงราคาปุ๋ยเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา
 22. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ผิด
  1. ไส้กรอกชนิดนี้ทำจากเนื้อหมูที่มีมันน้อย
  2. วันนี้ท้องทะเลราบเรียบ ปราศจากคลื่นลม
  3. เด็กคนนี้ปากพล่อย เรื่องที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้
  4. แม้เขาจะลำบากเพียงไร เขาก็ไม่เคยปริปากขอความช่วยเหลือจากพี่น้อง
  5. เพี่อนของฉันโมโหสุดขีดเพราะรถเมล์ถอยมาชนทั้งๆที่รถของเธอจอดอยู่
 23. ข้อใดใช้ภาษากำกวม
  1. โรงไฟฟ้านี้ใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากแต่มีประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ
  2. ประเทศอินเดียถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาอย่างยิ่ง
  3. นักวิชาการเรียกร้องให้หยุดบริโภคปลานกแก้วซื่งมีจำนวนลดลงอย่างเห็นไต้ชัด
  4. ผู้ลื่อข่าวต่างประเทศรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเครื่องบินตกเพี่มขึ้น
  5. คณะศึกษาศาสตร์พิจารณารับนักเรียนที่มีคุณธรรมเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน
 24. ข้อใดเป็นประโยค
  1. ประเทศญี่ป่นที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ในโลกของจักรยาน
  2. เมืองใหญ่ๆทั่วญี่ปุ่นมีเส้นทางให้นักปั่นจักรยานได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกสบาย
  3. กฎหมายใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่นซื่งบังคับให้ทุกเมืองต้องมีทางจักรยานโดยเฉพาะ
  4. ในเวลานั้นโรงงานอุตสาหกรรมจักรยานในญี่ปุ่นซื่งมีอยู่มากกว่า ๑,๗๐๐ แห่ง
  5. การจัดงบประมาณของรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นของญี่ปุ่น เพี่อปรับปรุงทางจักรยาน
 25. ส่วนใดของข้อความต่อไปนี้เป็นบรรยายโวหาร
  ๑) แสงแดดอันอบอุ่นยามเช้าสาดส่องไปทั่วป่าละเมาะ / ๒) สรรพสัตว์ขนาดเล็กแข่งกันประสานเสียงอึงอลขณะออกหาอาหาร / ๓) หนทางจากบ้านไปโรงเรียนเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามแนวเขา / ๔) ลำคลองที่ทอดขนานไปกับถนนนํ้าแห้งขอดตื้นเขินขุ่นข้นตลอดสาย / ๕) ปลายถนนนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนซื่งเป็นจุดหมายของการเดินทาง

  1. ส่วนที่ ๑
  2. ส่วนที่ ๒
  3. ส่วนที่ ๓
  4. ส่วนที่ ๔
  5. ส่วนที่ ๕
 26. ข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารชนิดใด
  ก่อนจะถึงอุทยานแห่งชาติห้วยนํ้าดัง รถของเราเลี้ยวเข้าจอดที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม หลายคนกระชากอุปกรณ์ถ่ายภาพออกมาให้ทันถ่ายภาพของแสงวันใหม่ เบื้องหน้าเห็นทะเลหมอกขาวนวลกำลังอ้อยอิ่งในอ้อมกอดของขุนเขา ไกลออกไปเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวยืนเคียงตะวันราวกับสถูปของกาลเวลา

  1. บรรยาย
  2. อธิบาย
  3. พรรณนา
  4. บรรยายและพรรณนา
  5. อธิบายและบรรยาย
 27. จากคำพูดต่อไปนี้อนุมานได้ว่าผู้พูดเป็นคนอย่างไร
  “เรื่องที่เพิ่งผ่านมา ผมมองทะลุแล้ว ชีวิตคนเราต้องเดินหน้าต่อ ผมเก็บสิ่งดีๆไว้ในใจก็พอ ไม่น่าเชื่อว่าในหัวใจดวงนิดของเรานี้จะเป็นที่เก็บอะไรต่างๆไว้มากมาย”

  1. เก็บกด
  2. คิดมาก
  3. ทำใจได้
  4. ไม่สนใจอดีต
  5. มองโลกในแง่ลบ
 28. ข้อใดมีนํ้าเสียงตำหนิ
  1. พี่ยังทำรายงานไม่เสร็จเลย วันนี้ไปออกกำลังกายด้วยไม่ได้นะ
  2. ผมมีนัดกับเพี่อนว่าจะไปห้องสมุด พี่จะฝากยืมหนังสืออะไรไหม
  3. วันนี้ผมเอาชุดพละของพี่ไปใส่นะ ของผมคับมากจนใส่ไม่ได้แล้ว
  4. ผมซักรองเท้าให้พี่แล้ว แต่วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยยังไม่แห้ง
  5. หยิบของอะไรไปใช้แล้วเอามาคืนที่ด้วย อย่าให้พี่ต้องตามเก็บทุกครั้ง
 29. ข้อใดตรงตามจุดประสงค์ในการพูดของครู
  ครู:  นักเรียนรู้ไหมว่าส้มตำ อาหารยอดนิยมของเรามีมาตั้งแต่สมัยไหน
  นักเรียน:  ไม่ทราบค่ะ คุณครูเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
  ครู:  คนไทยกินส้มตำกันมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยอยุธยาก็มีข้าวมันส้มตำ เขาจะหุงข้าวด้วยกะทิ แต่ไม่เช็ดนํ้า กินกับส้มตำแบบไทยแท้ ทุกวันนี้มีส้มตำหลากหลายชนิด ที่นิยมกันก็เป็นส้มตำปู ส้มตำไทย ส้มตำปลาร้า ฯลฯ ส้มตำคล้ายกับสลัดของยุโรปซื่งเน้นรสเปรี้ยวเพี่อเรียกนํ้าย่อย ส้มตำเป็นอาหารที่กินง่าย มีวิตามินและเกลือแร่

  1. ให้ความรู้เรื่องส้มตำ
  2. บอกวิธีทำข้าวมันส้มตำ
  3. แนะนำให้กินส้มตำเรียกนํ้าย่อย
  4. เปรียบเทียบรสชาติส้มตำกับสลัด
  5. ชี้ให้เห็นคุณค่าทางโภชนาการของส้มตำ
 30. คำพูดตามข้อใดเหมาะที่จะเติมในช่องว่างที่กำหนดให้
  เตือนตา: 
  ขวัญใจ:  เธอต้องไปเรียนว่ายนํ้าสิ การว่ายนํ้าทำให้ลดนํ้าหนักได้เร็วขึ้น เพราะว่าได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย ฉันมีครูฝึกที่เก่งมาก จะแนะนำให้นะ

  1. ได้ข่าวว่าเธอไปว่ายนํ้าเพี่อลดนํ้าหนักหรือ รูปร่างดีขึ้นมากจนฉันแทบจำไม่ได้
  2. เธอว่ายนํ้าเพี่อลดนํ้าหนัก ใช้ท่าอะไรล่ะ เรียนยากไหม ฉันอยากไปเรียนบ้าง
  3. ฉันอยากหุ่นดีอย่างเธอบ้าง เธอทำอย่างไรน่ะ ฉันชักสนใจบ้างแล้ว
  4. ฉันอยากเรียนว่ายนํ้าบ้าง ค่าเรียนแพงไหม ซื้อชุดว่ายน้ำคุณภาพดีๆได้ที่ไหน
  5. เทอมนี้เราจะลงวิชาเสือกเสรีวิชาไหนดี เราไม่ชอบว่ายนํ้าเลย เรียนลีลาศดีไหม
 31. ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ
  ในร่างกายของคนเรามีทั้งเซลล์สร้างเม็ดสีและเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยปกติเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อโรค สารพิษ แต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ยังไม่ทราบชัด เซลล์เม็ดเลือดขาวมองเห็นเซลล์สร้างเม็ดสีเป็นของแปลกปลอมจึงกำจัดเซลล์สร้างเม็ดสีซื่งอยู่ที่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังกลายเป็นสีขาวในบริเวณกว้าง หรือเป็นรอยด่างกระจายอยู่ทั่วผิวหนัง

  1. สาเหตุของโรคด่างขาว
  2. กระบวนการเปลี่ยนสีผิว
  3. สิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
  4. หน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว
  5. ความผิดปกติของเซลล์สร้างเม็ดสี
 32. ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ
  ดั้งเดิมทีมชาติแคเมอรูนมีฉายาว่า “สิงโตแห่งยาอูนเด้” จนกระทั่งพวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ตำนานฟุตบอลโลกปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ที่อิตาลีในนัดเปิดสนามที่พบกับอาร์เจนตินาแชมป์เก่า ก่อนเกมเริ่มต้นมีคนพบกองเชียร์แคเมอรูนทำพิธีกรรมอยู่นอกสนาม จบเกมผลปรากฏแคเมอรูนพลิกล็อกชนะ ๑-๐ จึงทำให้ได้รับฉายาใหม่จากสื่อไทยว่าทีม “หมอผี” จนถึงปัจจุบัน

  1. ความสามารถของทีมฟุตบอลแคเมอรูน
  2. ประวัติการร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกของแคเมอรูน
  3. การทำพิธีของแคเมอรูนก่อนการแข่งขันฟุตบอล
  4. ผลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างแคเมอรูนกับอาร์เจนตินา
  5. ที่มาของฉายาทีมชาติแคเมอรูนในการแข่งขันฟุตบอลโลก
 33. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้
  การเพิ่มคลอรีนในนํ้าประปาในช่วงฤดูร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร ทำให้นํ้าประปามีกลิ่นคลอรีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้โรงงานผลิตนํ้า กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเองถ้ารองนํ้าประปาใส่ภาชนะสะอาดตั้งทิ้งไว้ประมาณ ๒๐ นาที อย่างไรก็ตามการประปานครหลวงได้ควบคุมปริมาณคลอรีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าดื่มขององค์การอนามัยโลก จึงมั่นใจได้ว่าปริมาณคลอรีนที่เพิ่มขึ้นนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยแต่อย่างใด

  1. โทษของคลอรีนในนํ้าประปา
  2. วิธีกำจัดกลิ่นคลอรีนในนํ้าประปา
  3. สาเหตุของการเพิ่มคลอรีนในนํ้าประปา
  4. การควบคุมปริมาณคลอรีนในนํ้าประปา
  5. ความแรงของกลิ่นคลอรีนหลังการเพิ่มปริมาณคลอรีน
 34. ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด
  ๑) ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรไทยสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น / ๒) โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอาง กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มสปา / ๓) และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / ๔) นอกจากนั้นยังมีสมุนไพรกลุ่มสารสกัด กลุ่มที่ใช้ในอาหารสัตว์ และกลุ่มที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วย /๕)สมุนไพรจึงเป็นสินค้าคุณภาพที่มีมูลค่าสูงที่สูดในตลาดโลก

  1. ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
  2. ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓
  3. ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔
  4. ส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕
  5. ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๕
 35. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
  การไปเยี่ยมผู้ป่วยถือเป็นมารยาททางสังคมอย่างหนื่ง เพราะเป็นการที่คนเราจะได้แสดงความเห็นอกเห็นใจกันในยามมีทุกข์ แต่บางครั้งผู้เยี่ยมก็แห่กันมาราวกับงานนัดพบปะสังสรรค์ จนลืมไปว่าผู้ป่วยต้องการพักผ่อน บางคนทำท่าหดหู่ ไม่พูดไม่มองหน้าผู้ป่วยราวกับผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง บางคนทำเศร้าโศกเหมือนผู้ป่วยกำลังจะตายจาก การกระทำนี้จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกใจเสียยิ่งขึ้น

  1. เราทุกคนมีหน้าที่ต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เรารู้จัก
  2. จำนวนผู้มาเยี่ยมที่มากเกินไปอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกใจเสียและเป็นทุกข์
  3. เมื่อคนที่เรารู้จักเจ็บป่วย เราควรไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคลายทุกข์
  4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงไม่ควรทำท่าสลดหดหู่ต่อหน้าผู้มาเยี่ยม
  5. เมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยที่อาการหนักมาก ควรแสดงท่าทีโศกเศร้าให้เข้ากับสถานการณ์
 36. ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
  คนไทยรู้จักนำทรัพยากรธรรมชาติที่ผูกพันกับวิถีท้องถิ่นยาวนานมาทำให้เกิดคุณค่าและงานชิ้นใหม่ เช่น การนำไม้ใผ่มาทำพื้นและฝาบ้านที่สวยงาม สะท้อนวิถีชีวิตแบบตะวันออกได้อย่างนุ่มนวล ขณะที่เหล็ก หิน คอนกรีต ยิ่งใช้ยิ่งหมดไป ไม้ไผ่ซื่งเป็นไม้ที่ปลูกทดแทนได้เร็วน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

  1. ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่ผลิตได้ทันกับความต้องการใช้
  2. เราควรหาวัสดุทดแทนเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง
  3. วัสดุที่ใช้การก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ่งบอกถึงวัฒนธรรมได้
  4. ไม้ไผ่เป็นวัสดุก่อสร้างที่คนไทยคุ้นเคยมานานแล้ว
  5. ข้อดีของการใช้ไม้ไผ่ในการก่อสร้างคือประหยัดค่าใช้จ่าย
 37. ข้อใดไม่สัมพันธ์กันตามข้อความต่อไปนี้
  ช็อกโกแลตมีสารสีดำฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มากในเมล็ดโกโก้ สารนี้ช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิต เสริมสร้างเซลล์เม็ดเลือดให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงเส้นเลือดในสมองอุดตัน ความดันโลหิตสูง และหัวใจวาย นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนทริปโตแฟนที่ช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขเซโรโทนินออกมาช่วยลดความเครียด ทำให้รู้สึกสุขสดชื่น ลดภาวะโรคสมองเสื่อม

  1. ช็อกโกแลต  การลดความเครียด
  2. เมล็ดโกโก้  สารต้านอนุมูลอิสระ
  3. เซลล์เม็ดเลือด  กรดอะมิโนทริปโตแฟน
  4. ฟลาโวนอยด์  ระบบไหลเวียนโลหิต
  5. เซโรโทนิน  ภาวะโรคสมองเสื่อม
 38. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
  ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้เช่นเดียวกับวัยอื่น สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงคือต้องออกกำลังให้เหมาะสมกับความสามารถของร่างกาย การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อเพื่มความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดจึงเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั้นผู้สูงอายุควรค่อยๆเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายก่อน แล้วจึงเพิ่มความแรงในลำดับต่อมา

  1. ความสำคัญของการออกกำลังกาย
  2. การออกกำลังกายแบบแอโรบิกสำหรับผู้สูงอายุ
  3. ประโยชน์ของการเต้นแอโรบิกต่อหัวใจ
  4. ความแรงและความเร็วในการเต้นแอโรบิก
  5. ความต้องการในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
 39. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
  สังคมไทยไม่ขาดแคลนความคิดเห็น แต่ขาดแคลนคนหาความรู้ คนบางคนไม่ใส่ใจที่จะหาความรู้ ไม่คิดเห็นบนฐานของความรู้จริง ว่าไปตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจ มีแต่การเน้นยํ้าให้คนโดยเฉพาะเด็กแสดงความคิดเห็น

  1. คนในสังคมไทยชอบแสดงความคิดเห็นโดยไม่รู้จริง
  2. คนในสังคมไทยยังไม่ใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง
  3. การสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่สมควร
  4. การแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีความรู้ทำให้เกิดผลเสีย
  5. คนที่แสดงความคิดเห็นนั้นที่จริงเป็นเพียงการแสดงความรู้สึก
 40. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
  หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรมีข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับการเลือกดื่มนมเพื่อให้ได้แคลเซียม อย่าลืมว่าในนมมีสารอื่นๆรวมอยู่ด้วย ข้อสำคัญที่จะบอกก็คือ โปรตีนในนมวัวนั้นหากคุณแม่รับเข้าไปมากเกินไปก็อาจมีส่วนทำให้ทารกในครรภ์เกิดอาการภูมิแพ้แต่กำเนิดได้ การระมัดระวังนี้รวมถึงช่วงให้นมบุตรด้วย

  1. ให้ข้อมูลเรื่องสารต่างๆที่อยู่ในนมวัว
  2. เสนอแนะให้หญิงตั้งครรภ์เลิกดื่มนมวัว
  3. กระตุ้นให้หญิงให้นมบุตรเลือกดื่มนมที่ไม่มีสารอื่นเจือปน
  4. เตือนให้หญิงตั้งครรภ์ระวังไม่ดื่มนมวัวมากเกินไป
  5. อธิบายถึงสาเหตุหนื่งของการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กแรกเกิด
 41. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
  เสียงมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกและชีวิตความเป็นอยู่ของเรามิใช่น้อย เสียงเพลง เสียงนกร้อง ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย จิตใจสงบ
  เสียงตอกเสาเข็ม เสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านกลับทำให้รู้สึกหงุดหงิด บางทีถึงขนาดใจสั่นและนอนไม่หลับ
  เสียงพูดคุย เสียงหัวเราะของคนที่เรารักทำให้เรามีความสุข พลอยสนุกสนานไปกับเสียงนั้น

  1. พิสูจน์ว่าเสียงมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคน
  2. อธิบายรายละเอียดของเสียงที่ทำให้คนเราเกิดความรู้สึก
  3. เสนอแนะการฟังเพลงและเสียงนกร้องเพื่อทำให้จิตใจเป็นสุข
  4. ยกตัวอย่างลักษณะของเสียงแบบต่างๆเพื่อประกอบการอธิบายให้ชัดเจน
  5. บอกกล่าวว่าอารมณ์และความรู้สึกของคนอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะของเสียงที่ได้ยิน
 42. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
  การให้ลูกได้ฟังเรื่องดีๆของพ่อจากปากแม่ หรือได้ยินได้ฟังเรื่องดีๆของแม่จากปากพ่อ จะทำให้ลูกเกิดความประทับใจในตัวพ่อแม่ เพราะเด็กๆนั้นเหมือนผ้าขาวที่พร้อมซึมซับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสัมผัสเข้าไว้และพร้อมที่จะทำตาม ไม่ช้าลูกก็จะมีความประพฤติดี รักและกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

  1. แนะให้ปฏิบัติ
  2. เตือนให้ระวัง
  3. แสดงข้อเท็จจริง
  4. ชี้ให้เห็นตัวอย่าง
  5. อธิบายให้เข้าใจ
 43. ส่วนใดของข่าวต่อไปนี้ไม่มีความคิดเห็นของผู้เขียน
  ๑) การกลับมาอีกครั้งของละครเวทีเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ชมผิดหวังเลย / ๒) ละครดังกล่าวเปิดแสดงรอบปฐมทัศน์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา / ๓) มีคนหลากหลายวงการมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก / ๔) เหล่าคนดังในวงการบันเทิงต่างก็ซึ้งจนน้ำตาริน / ๕) นอกจากความชื่นชมใน บทบาทของนักแสดงแล้ว ยังประทับใจในเนื้อหาของละครที่เข้มข้นอีกด้วย

  1. ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
  2. ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓
  3. ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔
  4. ส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕
  5. ส่วนที่ ๕ และส่วนที่ ๑
 44. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๔๔-๔๕
  เชื่อหรือไม่ว่าสำหรับคนบางคนบ้านขนาดเท่าแมวดิ้นตายมีคุณค่าไม่ต่างกับโลกกว้าง เป็นที่ส่งผ่านชีวิตของคนในบ้านนั้นให้เติบโต มีทิศทาง และไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังอบอุ่นเสมอ บ้านหลังนั้นมีกลิ่นอายล้านนา โอบล้อมด้วยต้นยางโบราณยืนต้นคงทนคู่วันเวลา

 45. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้เกี่ยวกับ “บ้านหลังนั้น”
  1. มีขนาดเล็ก
  2. มีอายุยืนนาน
  3. อยู่ในภาคเหนือ
  4. เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคนในบ้าน
  5. ตกแต่งด้วยวัฒนธรรมภาคเหนือ
 46. ข้อใดไม่ใช่ความรู้สึกของผู้เล่าในปัจจุบันที่มีต่อ “บ้านหลังนั้น”
  1. ผูกพัน
  2. ห่วงใย
  3. รู้คุณ
  4. พอใจ
  5. ภูมิใจ
 47. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
  เรือนไทยโบราณมักสร้างเป็นแบบมีช่องให้ลมผ่านทุกทิศ ทุกห้องมีช่องเปิดเข้าและช่องเปิดออกแบบตรงข้ามกัน ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัว เช่น ใช้จากมุงหลังคา ใช้ไม้ไผ่หรือไม้อื่นที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นทำฝาห้อง เรือนไทยมักสร้างด้วยไม้ทั้งหลังจึงอาจร้อนเร็วแต่ก็เย็นเร็ว ทันเวลาเข้านอนในช่วงกลางคืนผิดกับอาคารสมัยใหม่ที่สร้างด้วยอิฐ หิน ปูน ทราย ซื่งพอถึงช่วงกลางคืนก็ยังคงร้อนอยู่

  1. อาคารเรือนไทยระบายอากาศได้ดี
  2. ไม้ดูดซับความร้อนไว้น้อยกว่าคอนกรีต
  3. การสร้างเรือนไทยเป็นต้นเหตุของการทำลายป่าไม้
  4. คนไทยโบราณรู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างดี
  5. องค์ประกอบของเรือนไทยแสดงภูมิปัญญาของคนโบราณ
 48. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
  บุคคลที่มีความใฝ่ฝัน มีปณิธานแน่วแน่ จะยอมเหนื่อยยาก อดทนทำทุกอย่างโดยอาศัยสติปัญญา ความสามารถ การวางแผนและกล้าตัดสินใจทำตามแผนงาน เขาจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนได้รับความสำเร็จสมหวังในชีวิต ส่วนคนที่มีความฝันมีปณิธานแต่ไม่สานฝัน ไม่อดทนอดกลั้น ทั้งขาดสติปัญญา ขาดความกล้าในการตัดสินใจ จะเอาดีและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร

  1. ถามให้ตอบ
  2. แนะให้ปฏิบัติ
  3. อธิบายให้เข้าใจ
  4. ยกตัวอย่างให้เห็นจริง
  5. เปรียบเทียบความแตกต่าง
 49. ข้อความต่อไปนี้แสดงอารมณ์ใดของผู้เขียน
  หลังจากเพื่อนในห้องเก็บเก้าอี้วางซ้อนบนโต๊ะเรียนแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ทั่วโรงเรียนค่อยๆเงียบลง ในขณะที่จักจั่นเรไรส่งเสียงกันระงม พระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟัา แล้วผมล่ะ ยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหน ไม่มีที่จะไป

  1. หดหู่
  2. กังวล
  3. สับสน
  4. โศกสลด
  5. หวาดหวั่น
 50. ข้อความต่อไปนี้เสนอแนวคิดเรื่องใด
  การคบหาสมาคมกับเพื่อน การร่วมงานกันในหมู่คณะหรือแม้แต่การอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ทำสิ่งที่สร้างความไม่สบายใจแก่กันและกันบ้าง ถ้าต่างฝ่ายต่างแข็งไม่ยอมลงให้แก่กัน โต้ตอบกันแบบไม่ลดราวาศอกก็มีแต่จะแตกหักกันไป ถ้ารอให้ใจเย็นลงแล้วค่อยๆปรึกษาหารือกันก็ย่อมผ่านปัญหาต่างๆได้ด้วยดี

  1. การยอมแพ้
  2. การให้อภัย
  3. การประนีประนอม
  4. การถนอมนํ้าใจกัน
  5. การป้องกันความขัดแย้ง
 51. ข้อความต่อไปนี้แสดงแนวคิดเรื่องใด
  อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว แม้เป็นความสุข ความชื่นชอบยินดี ก็อย่าไปผูกใจอาลัยถึง อยากให้กลับมาดำรงอยู่ต่อไปซื่งเป็นไปไม่ได้ ทำให้เป็นทุกข์เพราะไม่สมหวัง ถ้าเป็นความทุกข์ ความไม่ชื่นชมยินดี ก็อย่าไปนึกถึง การนำใจไปผูกไว้กับเรื่องราวที่เป็นทุกข์เป็นความเศร้าหมอง ทำให้ต้องเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด

  1. วิถีสร้างสุข
  2. ความหลงผิด
  3. ความมีสติรู้คิด
  4. การยึดติดกับอดีต
  5. วิธีหลีกเลี่ยงความทุกข์

เฉลย


1. 5
2. 2
3. 4
4. 4
5. 1
6. 3
7. 4
8. 2
9. 2
10. 5
11. 4
12. 2
13. 1
14. 4
15. 3
16. 5
17. 2
18. 1
19. 5
20. 1
21. 4
22. 2
23. 4
24. 2
25. 5
26. 4
27. 3
28. 5
29. 1
30. 3
31. 1
32. 5
33. 1
34. 5
35. 3
36. 5
37. 3
38. 2
39. 1
40. 4
41. 5
42. 1
43. 2
44. 3
45. 2
46. 3
47. 2
48. 4
49. 3
50. 1

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress